19 Haziran 2018 Bilgiyi takip et

Etiket: Üzeyir Hacıbeyov

Çırpınırdı Karadeniz

Çırpınırdı Karadeniz şiiri 15 Ka­sım 1914’de Os­man­lı­nın I. Dün­ya Şa­va­şı’­na ka­tıl­ma­sı­nı bü­yük bir he­ye­can­la iz­le­yen Azer­bay­ca­n’­ın milli şairi, Ah­met Ce­vad ta­ra­fın­dan ya­zıl­mış­tır. Azeri şair Ahmed Cavad (Azerice: Əhməd Cavad) tarafından yazılan bu şiir, 1918 yı­lı­nın baş­la­rın­da ün­lü Azer­bay­can bes­te­ci­si ve fi­kir ada­mı Üze­yir Ha­cı­bey­li (Hacıbeyov) ta­ra­fın­dan Nu­ri Pa­şa ko­mu­ta­sın­da­ki Türk

Okumaya devam et