Medya Okuryazarlığı

Medya okuryazarlığı; yaygın kabul gören tanımıyla, çeşitli türden (görsel, işitsel, basılı, vb.) medya mesajlarına erişebilme, erişilen medyaları eleştirel bakış açısıyla çözümleyip değerlendirebilme ve kendi medya iletilerini üretebilme becerisidir.

Medya okuryazarlığını kısaca medyanın diliyle okuyup yazabilme, anlayabilme ve analiz edebilme becerisi olarak tanımlanabilir. 4 alt kategoriye ayrılır:

  1. Erişim Yetisi: İhtiyaç duyduğumuz bilgiyi kitap, gazete, radyo, televizyon, reklam panosu ya da İnternet gibi farklı medyalardan elde edebilmek.
  2. Analiz Yetisi: Elde edilen bu bilgilerin içerisindeki doğruları, yanlışları, fazlalıkları, eksiklikleri ve ihtiyacımız olanları belirlenmesi için bunları çözümlenmesi.
  3. Değerlendirme Yetisi: Elde edilen bilginin uygunluğu, doğruluğu ve güvenilirliği gibi konularda bir karara varabilmek için değerlendirme yapılabilmesi.
  4. Üretim Yetisi: Kendimizi etkili bir şekilde ifade edebilmek için kendi mesajlarımızı üretmek ve yayabilmek. Bir medya okuryazarı muhatap olduğu medyaya sorular sor. Okunan her haber, dinldinlenen her reklam ve izlenen her program eleştirel bir gözle sorgulanır.

İster bir broşür, ister bir e-posta, isterse bir şarkı olsun tüm medya mesajlarına aşağıdakilere benzer sorular sorulmalıdır:

  • Bu mesaj kim ya da kimler tarafından üretilmiştir?
  • Herkes bu mesajı bizim anladığımız gibi mi anlamaktadır?
  • Bu mesaj kimler için hazırlanmıştır ve neyi amaçlamaktadır?
  • Söz edilenlerin ne kadarı gerçekten, ne kadarı kişisel bir görüşten oluşmaktadır? Bu mesajın bakış açısı nedir? Bizi etkilemek için hangi teknikler kullanılmıştır?

Bedri Yılmaz

7 yaşına kadar İsviçre’de yaşamış, babasının doktora eğitiminin sona ermesiyle birlikte ailesiyle birlikte İstanbul’a gelmiştir. Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi’nden mezun olmuş, ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat bölümünü bitirmiştir. Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakultesi İşletme Yönetimi ve Organizasyonu yüksek lisans eğitimi görmüştür. İş hayatına üniversite süresince dış ticaret ile uğraşarak başlamış, özellikle ihracat alanında yoğunlaşmıştır. Ayrıca ev tekstili ithalatına yönelmiş, Türkiye’de bayiler ile bir dağıtım ağı oluşturmuştur. Ardından reklam ajanslarında yönetici pozisyonlarında faaliyet gösterdikten sonra ticari faaliyetlerine ara vermiş, çocukluktan beri merak saldığı fotoğrafçılık alanında uzmanlaşmaya karar vermiştir. Türkiye’nin birçok yerini fotoğrafçılık amaçlı gezmiş, fotoğraf ve video çekimi alanındaki çalışmalarını uzmanlık seviyesine taşımıştır. Havadan drone çekimleri, tanıtım filmleri, kamu spotları konularında prodüksiyon hizmetleri gibi alanlarda birçok proye imza atmıştır. Çevre Bakanlığı’nın doğal sit alanlarının fotoğraflanması, video çekimlerinin yapılması, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü için İncesu Kanyonu’nun tanıtım filminin ve sosyal medya atağının yapılması, Fatih Belediyesi’nce Türkçe ve İngilizce olarak basılan “Fatih’in Sokaklarında Tarihe Yolculuk” isimli kitapta yer alan Fatih ve Eminönü sokaklarının çekimlerinin yapılması gibi projelerde yer almıştır. Fotoğrafları çeşitli karma sergilerde yer almış en son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sergisinde yer almıştır. Öte yandan çeşitli dernek ve vakıflarda faaliyet göstermekte, gönüllü olarak çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde bulunmaktadır. İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği), Fotoğrafmetre, Gülümseyin Çekiyorum, Lotus Sanat, Art-Istannbul gibi fotoğrafçılıkla ilgili dernek ve gruplara üyeliği vardır. Sosyal medya yönetimi ve itibar yönetimi konularında uzmandır. Bu konulardaki bilgi birikimini Internet e-Business Company’nin (iebc.net) internet sitesinde ve kişisel sitesinde (bedriyilmaz.com.tr) blog yazılarıyla paylaşmaktadır.